logo

Uw compleet polispakket voor bedrijfsrisico’s

Bekijk de voordelen Meer info aanvragen

Wat houdt MyBizzProtect juist in?

Eén aanspreekpunt voor al uw bedrijfsrisico’s. Wat er u, uw medewerkers of uw bedrijf ook overkomt, u kan gerust zijn.

Brand

Een brandpolis voor uw bedrijf, aangepast aan uw behoeften, vergoedt niet enkel brandschade aan uw bedrijfspand, kantoorgebouw(en), productie-eenheden, restaurant,.. Het verzekert u ook in geval van waterschade, glasbreuk, storm- en hagelschade.

Electronica

Een brandverzekering verzekert uw elektronisch materieel maar in beperkte mate. Interne defecten, diefstal tijdens het transport, sabotage, omzetverlies, … zijn niet gedekt. Met een ‘Alle risico’s elektronica’ vangen we dit op.

Machinebreuk

Wanneer uw productie of service stilvalt door problemen met machines, kunt u ernstig inkomensverlies en kwalijke imagoschade lijden. Een verzekering ‘Machinebreuk’ compenseert u als het noodlot toeslaat.

Aansprakelijkheid

U kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade die u tijdens de uitoefening van uw beroep aan derden aanbrengt. Met een aansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich daartegen.

Diefstal

Dit is een onmisbare aanvullende waarborg voor het geval u het slachtoffer wordt van een inbraak of overval.

Bedrijfsschade

Na een schadegeval (brand, water, storm, enz.) of door een andere externe oorzaak, kan uw bedrijf tijdelijk helemaal of gedeeltelijk stilliggen. Een bedrijfsschadeverzekering is daarom de levensverzekering van uw bedrijf.

Vloten

Met een goede verzekering voor uw bedrijfswagens, die zowel schade aan derden als eigen schade dekt, kunnen u en uw medewerkers zorgeloos op weg.

Wegenhulp

De waarborg ‘bijstand aan voertuigen’ biedt hulp wanneer uw voertuig defect is op locatie. Als uw voertuig niet meer kan rijden, komt een takelwagen ter plaatse. Afhankelijk van uw polis wordt voor een vervangwagen gezorgd.

Vervoerd materieel

In geval van diefstal of overstroming, wanneer uw voertuig bij een ongeval betrokken is,.. wat er ook gebeurt, ook het materieel dat zich in uw voertuig bevindt, is verzekerd.

Transportverzekering

Er wordt een oplossing op maat uitgewerkt voor diefstal van of mogelijke schade aan vervoerde handelswaar.

Bestuurdersverzekering

Uw BA Auto verzekert de passagiers, voor zover het maximaal toegelaten aantal niet overschreden is. De lichamelijke schade van de bestuurder in fout wordt echter niet meeverzekerd. Een ‘Bestuurdersverzekering’ komt daaraan tegemoet.

Rechtsbijstand

Zorgt voor ondersteuning bij alle juridische stappen in verband met de verzekeringen van uw bedrijfswagens en discussies met herstellers of carwash. De polis voorziet in een vergoeding voor uw advocaat- en procedurekosten.

Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u altijd verplicht de schade te vergoeden die een werknemer lijdt tijdens het werk, maar ook gedurende de ganse arbeidsweg.

Hospitalisatie

De premie die u betaalt voor de hospitalisatieverzekering van uw werknemers is vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Een fiscaal interessant voordeel, zowel voor u als werkgever als voor uw werknemers.

Persoonlijke ongevallen

De wet op de arbeidsongevallen is strikt in de bepaling van de medewerkers en de ongevallen die verzekerd zijn in het kader van de wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering. Daarom kan het voor uw bedrijf nuttig zijn een aanvullende verzekering af te sluiten voor de ongevallen van uw medewerkers in hun privéleven.

Groepsverzekeringen

Deze verzekering dekt de waarborgen overlijden en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers en zorgt voor de opbouw van hun aanvullend pensioen. Het voordeel voor u als werkgever is dat de premie fiscaal aftrekbaar is.

Individuele pensioentoezegging

U bent bedrijfsleider in een vennootschap? Uw bedrijf kan voor u een ‘Individuele Pensioentoezegging’ (IPT) afsluiten en zo uw aanvullend pensioen financieren.

Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

U hebt geen vennootschap? Met een ‘Vrij aanvullend Pensioen Zelfstandigen’ spaart u voor uw pensioen tegen fiscaal aantrekkelijke voorwaarden. U betaalt bovendien minder sociale bijdragen.

RIZIV-Contracten

Bent u geneesheer, tandarts, apotheker, kinesitherapeut of logopedist? Werkt u geconventioneerd? Een RIZIV-polis laat u toe uw RIZIV-tegemoetkoming te gebruiken voor de opbouw van een pensioenkapitaal.

Patroonverzekering

Mocht u als zaakvoerder van een onderneming betrokken geraken in een ongeval, dan hoeft u zich geen financiële zorgen te maken over uw inkomsten en uw gezin.

Gewaarborgd inkomen

Bescherm uw inkomen en omzet tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid, door ziekte of een arbeids- of privé-ongeval. U kunt deze verzekering afsluiten in eigen naam of in naam van uw bedrijf. Via een VAPZ of IPT kan de premie beduidend lager zijn.

Waarom kiezen voor Cuelenaere & Partners?

  • Als onafhankelijke makelaar werken we uitstekend samen met een groot aantal verzekeringsmaatschappijen.
  • Geen financiële of productie-verplichtingen.
  • We selecteren enkel de voordeligste verzekeringen.
  • 24/7 hulp en advies bij schade.

Voordelen MyBizzProtect

De meest voorkomende bedrijfsrisico’s verzekerd in één pakket.

Enkel de bedrijfsrisico’s die voor u het meest relevant zijn.

De dekkingen zijn op elkaar afgestemd, zodat u onnodige overlap vermijdt.

Een comfortabel evenwicht tussen gedekte risico’s en de kosten daarvan.

Jaarlijkse evaluatie van uw polis en vergelijking met de markt.

Pakketkorting vanaf twee
verzekeringen.

Meer info aanvragen

Kantoor Maldegem

Kleitkalseide 156-158, 9990 Maldegem
050 71 30 30
kantoor@cuelenaere.be

Kantoor Knesselare

Kloosterstraat 64a, 9910 Knesselare
09 375 19 90
agency.13849@axa-bank.be